Pogoji uporabe

Prosimo, da pred uporabo spletne strani Vinska klet Vidmar natančno preberete navedena določila in pogoje strani. Z uporabo te strani se strinjate z njenimi pogoji. V nasprotnem primeru je ne uporabljajte.

Lastništvo strani 
Lastnik, skrbnik in upravitelj spletne strani je Vinska klet Vidmar, zanj Armando Vidmar. Spletno mesto predstavljajo vse strani in podstrani v okviru spletne domene in poddomene na vinskakletvidmar.si. Uporabnik spletnega mesta je posameznik, ki obišče spletno stran na spletnem mestu.

Dovoljenje za uporabo 
Stran lahko preiskujete brez vseh omejitev. Vinska klet Vidmar dovoljuje pregled strani pod pogojem, da se strinjate s pogoji uporabe in sprejemate obvestila, pogoje in določila, navedena v tem sporazumu, ter da ne zlorabite avtorskih pravic, zaščitnega znaka in drugih navedb glede lastništva. Vsebine te strani, vključno z besedilom ali slikami ne smete prepisovati, razmnoževati, ponovno objavljati, vpisovati, prenašati ali na kakršenkoli način distribuirati v javne ali komercialne namene, brez pisnega soglasja lastnika spletne strani. Vaša uporaba te strani pomeni, da se brez izjeme strinjate z vsemi tukaj navedenimi opozorili, pogoji in določili.

Vsebina 
Vsebina, objavljena na teh spletnih straneh, je v celoti in časovno neomejeno last Vinske kleti Vidmar in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. Obiskovalec te strani se strinja, da Vinska klet Vidmar ni na noben način odgovorna za vsebino te strani ali za kakršnokoli uporabo te strani. 

Intelektualno lastništvo 
Besedila, fotografije in drugo iz vsebine strani ter sama stran so zaščiteni z avtorskimi pravicami ter pravico ustvarjalca podatkovne baze. Nekateri nazivi, znaki in logotipi na strani so zaščitene blagovne znamke ali komercialni nazivi.  Nič iz vsebine strani se ne more tolmačiti kot dajanje kakršnegakoli dovoljenja ali pravice za uporabo kateregakoli zaščitnega znaka, prikazanega na tej strani. Takšno dovoljenje lahko da samo Vinska klet Vidmar ali tretja oseba, ki je lastnik zaščitnega znaka, prikazanega na tej strani.  Strogo je prepovedano prepisovanje, adaptiranje, prevajanje, aranžiranje, spreminjanje ali kakšno drugačno uporabljanje strani, ki je v celoti ali delno zaščitena. 

Zaščita podatkov 
Spletna stran Vinske kleti Vidmar zbira in obdeluje podatke o postopanju uporabnikov te strani zaradi statistike in marketinga. Uporabnik ima pravico, da se brezplačno upre takšni marketinški obdelavi svojih osebnih podatkov, h katerim lahko brezplačno pristopi ter jih spremeni. Če želite dobiti dodatne informacije o podatkih, ki jih spletna stran si lahko ogledate izjavo o zasebnosti.  Skrbnik spletne strani je zavezan k varovanju osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov. Jamči, da bodo na internetu zbrani podatki namenjeni izključno uporabi za anonimno statistično analizo obiska strani in bo s pridobljenimi podatki o uporabnikih ravnal v skladu z veljavno zakonodajo in navedenimi splošnimi pogoji.

Odgovornost 
Uporaba in preiskovanje te spletne strani poteka na vašo odgovornost. Skrbnik ne odgovarja za točnost, pravilnost, ažurnost podatkov in informacij, ki so objavljene na spletnem mestu in so jih posredovale tretje osebe ali ustanove. Skrbnik ni odgovoren za kakršno koli škodo na strojni opremi uporabnikov, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav, prekinitve delovanja storitve ali drugih motenj (npr. računalniški virus, izpad električne energije, mehanične okvare, odločitev državnih organov, ipd.). Prepovedan je vsak poskus ali izvršitev nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja, povzročitve začasne ali trajne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu. Prav tako je prepovedan vsak poskus ali izvršitev aktivnosti, da se mimo spletnega mesta nepooblaščeno dostopi do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema skrbnice ali upraviteljice.

Posodabljanje spletne strani 
Vinska klet Vidmar si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli enostransko posodablja, spreminja, menja in zamenjuje svoje Pogoje uporabe in Izjavo o zasebnosti. Vse te posodobitve, spremembe, menjave in zamenjave se nanašajo na vse uporabnike strani, na kateri bodo tudi objavljene.